8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
ElaineDeClerq
platové zaradenie

Dobrý deň. Začala som učiť v štátnej materskej škole. Vyštudovala som strednú pedagogickú školu v odbore učiteľstvo v MŠ a prvý stupeň liečebnej pedagogiky. Prax mám len zo súkromnej škôlky a tú mi neuznali. Do akej platovej triedy patrím? Vďaka za odpoveď.

Beci
platove zaradenie

Dobrý deň takto sa tu vtlačím aj ja s rovnakou otázkou. Bc. mám vyštudovanú predškolskú pedagogiku, Mgr. špeciálnu pedagogiku mentálne postihnutých. V súčasnosti pracujem v súkromnej MŠ (moja prvá práca hneď po škole) som zaradená do 8. platovej triedy,,,,čakala som že budem do 9. keďže nechcem krivdiť pani riaditeľke, tak Vás prosím o vyjadrenie, či moje zaradenie do 8PT je správne....ďakujm

Maria Pavlikova
Platové zaradenie

Kvalifikačné predpoklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť v školách a školských zariadeniach musia byť v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. bez ohľadu, či ide o štátnu alebo súkromnú školu a materskú školu. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy sú uvedené v prílohe č. 1, časť I. a II. Učiteľ materskej školy a špeciálnej materskej školy. Pod písmeno D sú uvedené jednotlivé druhy vzdelania, ktoré sa považujú za plnenie kvalifikačných predpokladov. Vo Vašom prípade by to mohol byť bod 1. Na úrovni stredoškolského vzdelania ste kvalifikovaná na výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole a máte byť zaradená do 8. platovej triedy. Vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa v odbore liečebná pedagogika nespĺňate kvalifikačné predpoklady, zamestnávateľ Vám ho nemôže zohľadniť pre zaradenie do vyššej platovej triedy. Čo sa týka pedagogickej praxe, táto sa započíta vždy bez ohľadu na zriaďovateľa, teda štátnu alebo neštátnu materskú školu.

ElaineDeClerq
Ďakujem za odpoveď. Zaradili

Ďakujem za odpoveď. Zaradili ma do 7. platovej triedy, hoci mi na začiatku povedali, že to bude pravdepodobne ôsma trieda. Dá sa s tým ešte niečo robiť, nejako sa proti tomu odvolať?

anuska106
Dobrý deň, pracujem v Mš ako

Dobrý deň,
pracujem v Mš ako učiteľka. Mám vyštudovanú strednú pedagogickú školu. I.stupeň vysokoškolského vzdelania mám vyštudované Učiteľstvo praktickej prípravy a odborných predmetov. Do akej platovej triedy patrím?

Maria Pavlikova
Platové zaradenie

Platí aj predchádzajúca odpoveď. Vo Vašom prípade spĺňate kvalifikačné predpoklady na zaradenie do 9. platovej triedy na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa máte iné ako požadované vyhláškou a preto nemôže byť zohľadnené pre postup do vyššej platovej triedy. V prípade, že ste nezískali prax a ide o prvý pracovný pomer v materskej škole, zamestnávateľ Vás zaradil do adaptačného vzdelávania a vtedy Vám patrí až do jeho ukončenia 8. platová trieda aj s príplatkom začínajúceho pedagogického zamestnanca v súlade s § 14c zákona č.553/2009 Z. z.

Maria Pavlikova
Platová trieda

Ak ste absolvovali adaptačné vzdelávanie alebo uvádzanie do praxe podľa predchádzajúcich právnych predpisov patrí Vám zaradenie do 8. platovej triedy. Požiadajte zamestnávateľa o prehodnotenie Vášho zaradenia a ak nie ste už začínajúca učiteľka, ale samostatná učiteľka, tak žiadajte doplatenie platu, na ktorý ste mali nárok. V prípade, že ste začínajúca učiteľka, tak zaradenie do 7. platovej triedy do ukončenia adaptačného vzdelávania je správne.

Maria Pavlikova
Platové zaradenie

Aj pre Vás platia odpovede z ddnešného dňa. Spĺňate kvalifikačné predpoklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľky materskej školy na úrovni úplného stredného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa máte iné ako požadované a zamestnávateľ Vám ho neuzná pre postup do vyššej platovej triedy. Ak ste nezískali prax a ste zaradená do adaptačného vzdelávania ako začínajúca učiteľka, patrí Vám 7. platová trieda a po ukončení adaptačného vzdelávania 8. platová trieda.