2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
mzdárka3
Platové zaradenie riaditeľa ZŠ a zástupcu riaditeľa

Dobrý deň,

chcela by som poprosiť o radu, nakoľko počúvam rôzne názory na danú problematiku, či môže byť zástupca riaditeľa vo vyššej platovej triede ako riaditeľ? Zástupca má ukončenú špeciálnu pedagogiku a učí v špeciálnej triede, takže je v 12. triede, pracovná trieda 2. Riaditeľ však má pedagogické vzdelanie s 2. atestáciu a je zaradený do 12. triedy, pracovná trieda 1. Ich plat je teda rozdielny. Je to v poriadku, vzhľadom na ich vzdelania, alebo má byť teda riaditeľ vyššie platovo ohodnotený ako jeho zástupca?

Ďakujem za radu.

317_2009
#odpoved - Platové zaradenie riaditeľa ZŠ a zástupcu riaditeľa

Je to v poriadku!

§ 5a ods. 2 zákona č. 553/2009 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-553)