4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Jana Šk.
platové zaradenie samostatného pedag. zamestnanca počas štúdia

Dobrý deň, prosím vás, chcem sa spýtať aké mám mať platové zaradenie?
V sept. 2019 som začala nadstavbové štúdium na strednej škole pedagogickej, odbor predškolská pedagogika - vychovávateľstvo a zároveň som začala aj pracovať ako učiteľka v MŠ. Počas toho roka 2019/2020 som úspešne absolvovala adaptačné vzdelávanie.
Od sept. 2020 som nastúpila ako vychovávateľka ŠKD na ZŠ. V súlade s §83 ods.1 zákona č.138/2019 som zaviazala splniť kvalifikačný predpoklad... Štúdium ukončím maturitou tento šk. rok 2020/21.
Prosím vás, do akej platovej triedy mám byť zaradená?
Vopred ďakujem za odpoveď. Škrabanová

Jana Šk.
platové zaradenie samostatného pedag. zamestnanca počas štúdia

Ešte doplním - maturitu mám v odbore polygrafia, nadstavbové pomaturitné štúdium pedagogiky v odbore predškolská pedagogika a vychovávateľstvo je dvojročné.

Maria Pavlikova
Platové zaradenie samostatného pedag. zamestnanca počas štúdia

Po ukončení adaptačného vzdelávania Vás mali zaradiť do 5. platovej triedy rovnako ako učiteľku materskej školy aj ako vychovávateľku v ŠKD. V 5. platovej triede budete zaradená aj po ukončení vzdelania.

Jana Šk.
ďakujem

ďakujem moc