1 príspevok / 0 nový
Janka Maťašovská
Plnenie PŠD

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o odpoveď na nasledujúce otázky:
V prípade dlhodobého pobytu rodiča s dieťaťom v zahraničí riaditeľ školy vydá Rozhodnutie o povolení plniť PŠD mimo územia SR na dobu uvedenú v žiadosti. Keď skončí platnosť rozhodnutia a rodič nepožiada kmeňovú školu o povolenie pokračovať v štúdiu v zahraničí, žiak by mal nastúpiť v septembri do kmeňovej školy. Ak žiak pokračuje vo vzdelávaní mimo územia SR, k 15. septembru zákonný zástupca predloží potvrdenie o návšteve školy v zahraničí. Moja otázka znie: ako má postupovať riaditeľ kmeňovej školy, ak rodič nepožiada o povolenie pokračovať v štúdiu mimo SR a žiak k 1. septembru nenastúpi do kmeňovej školy? Pripomínam, že ide o žiaka 9. ročníka ZŠ. Ako je to s komisionálnymi skúškami týkajúcimi sa uvedeného žiaka? Ďakujem za odpoveď