1 príspevok / 0 nový
Kalso
Podmienečné prijatie žiaka

Rád by som Vás požiadal o radu. Moje dve deti ( 1. a 3. ročník ZŠ ) manželka bez môjho vedomia odhlásila zo základnej školy, ktorú navštevovali, prihlásila do inej ZŠ vzdialenej 400 km od pôvodnej. Keď som to zistil, kontaktoval som obe školy. Pôvodnej škole stačilo ústne odhlásenie detí manželkou ( napriek tomu, že na tlačive, čo jej dali je jasne žiadaný súhlas oboch zákonných zástupcov !) dva týždne pred začiatkom školského roka. Riaditeľ novej školy mi písomne potvrdil, že synov do školy bez môjho súhlasu neprijme, keďže majú svoju školu, s manželkou sme v rozvodovom konaní a ja som žiadny súhlas nedával ( ani ho nikto nepýtal...). Manželka držala obe školopovinné deti u seba v byte, zamedzila mi kontakt a skúšala umiestniť deti do iných škôl. To sa jej nedarilo. Trvalo to viac ako 3 týždne a potom som sa koncom 9.mesiaca dozvedel, že riaditeľ novej ZŠ ma oklamal a po mojej žiadosti o vysvetlenie mi zaslal v 10.mesiaci "Rozhodnutie o podmienečnom prijatí mojich synov do ZŠ". Nikde som nenašiel takýto termín v legislatíve. Prosím o radu. Zároveň ako je to so súhlasom zákonného zástupcu pri prijatí resp.preloženia žiaka do základnej školy. Nemusí byť súhlas oboch rodičov? Majú riaditelia škôl právo zastúpiť v tak dôležitej veci rozhodnutia súdu? ( pozn. Keby neprijal mojich synov do novej školy, tak by museli nastúpiť do pôvodnej, kde som ich 2.9.čakal márne )
Ďakujem