4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
marfob
Politológia + DPŠ

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, či som oprávnený na vyučovanie občianskej náuky/výchovy na ZŠ a na SŠ, ak som absolvoval magisterské štúdium politológie + DPŠ.
Ďakujem Vám za odpoveď.

Maria Pavlikova
Politológia + DPŠ

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie na jednotlivých druhoch škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, pre učiteľov druhého stupňa základnej školy v II. časti. Kvalifikačným predpokladom na vyučovanie občianskej náuky sú podľa bodu 14 sú aj politické vedy. Na vysvedčení o absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia by ste mali mať uvedené, na ktoré predmety ste kvalifikovaný, resp., že ste kvalifikovaný na vyučovanie občianskej náuky ako je o uvedené v citovanom bode pod odsekom kvalifikačné vzdelávanie.

Veronika_O
Politológia + DPŠ geografia, dejepis

Dobrý deň,

mám ukončené magisterské štúdium politológie. Ak by som ukončila DPŠ, mala by som oprávnenie na výučbu okrem občianskej náuky aj na dejepis a geografiu?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Politológia + DPŠ geografia, dejepis

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie na jednotlivých druhoch škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, pre učiteľov druhého stupňa základnej školy v II. časti. Kvalifikačným predpokladom na vyučovanie občianskej náuky sú podľa bodu 14 sú aj politické vedy. Na vysvedčení o absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia by ste mali mať uvedené, na ktoré predmety ste kvalifikovaná. Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie dejepisu sú uvedené v bode 12 a v bode 13 na vyučovanie geografie. Na tieto predmety nie ste kvalifikovaná.