1 príspevok / 0 nový
Anonymous
Pomoc s výskumom na tému: Bábka ako motivačný prostriedok v školskom klube detí

Dobrý deň, som študentkou Trnavskej univerzity - pedagogickej fakulty v Trnave. Navštevujem 3 ročník Bc. štúdia. Chcela by som Vás pekne poprosiť o pomoc s výskumom k mojej práci. Rada by som poprosila vychovávateľov/ky o zodpovedanie niekoľkých jednoduchých otázok pre moju bakalársku prácu týkajúcich sa bábky ako motivačného prostriedku v ŠKD.

Ak by bola pomoc z Vašej strany možná , vytvorila som Google formulár na jednoduchšie vpisovanie odpovedí s možnosťou vpísania aj rozsiahlejšieho textu. Vopred ďakujem za Váš čas a pomoc.

Link:

https://docs.google.com/forms/d/1PAZgGTsJhyziSKbc36muo0b8TX0isX4za8ITpuV...