2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
poradíte?

Prosila by som poradiť ohľadom môjho problému:

Považujem moje platové zaradenie zaradenie za neprimerané . Mám 8 rokov do dôchodku a preto mi to nie je ľahostajné.

V roku 1994 som začala som učiť v špeciálnej triede pre poruchy učenia. Tu som absolvovala I. kvalifikačnú skúšku na tému Dramatická výchova . Bola to totiž moja získaná skúsenosť, že čím viac použitých zmyslov , tým lepšie výsledky.

V roku 2005 som začala pracovať v bývalej poradni, dnes Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ako špeciálny pedagóg. Denne sa stretávam s rodičmi, pri vypracovávaní individuálnych vzdelávacích programov, metodicky vediem pani učiteľky, školských špeciálnych pedagógov,príp. psychológov zo základných a stredných škôl. Mnou spracovanú tému pravidelne realizujem v ambulantnej nápravnej starostlivosti a zároveň navrhujem ako jednu z možností v práci s týmito deťmi.

V novembri 2009 mi nebola uznaná. Ja som pédiu nevymenila a pracujem stále v tom istom obore. A uznaná by mi mala byť.

Prosím Vás týmto o pomoc a to aj vtedy, ak bude Vaše vyloženie zákona zhodné s názorom môjho vedenia. Ale budem si istá, že som pre svoju budúcnosť urobila úplne všetko čo bolo v mojich silách. Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

raabe
odpoveď

Pri Vašom platovom zaradení nie je rozhodujúcim faktorom téma Vašej I. kvalifikačnej skúšky.

Tá by Vám bola v plnom rozsahu uznaná, keby ste boli pracovne zaradená v kategórii pedagogických zamestnancov ako učiteľka.

Ako uvádzate, od roku 2005 pracujete ako špeciálny pedagóg v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva. Podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ste od 1. novembra 2009 (účinnosť zákona) zaradená v kategórii odborných zamestnancov. Pri predpoklade, že máte vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného smeru je Vaše správne platové zaradenie v kategórii odborný zamestnanec – špeciálny pedagóg v kariérovom stupni „samostatný špeciálny pedagóg“. Tomuto kariérovému stupňu zodpovedá zaradenie do 10. platovej triedy, pracovná trieda dva.

Odborným zamestnancom nie je možné uznať náhrady I. kvalifikačných skúšok z dôvodu, že podľa predpisov, platných do 31. októbra 2009 neexistoval právny predpis, na základe ktorého by sa od odborných zamestnancov vyžadovalo vykonanie I. kvalifikačnej skúšky alebo by sa im uznávali náhrady kvalifikačných skúšok.

Vy môžete byť zaradená do kariérového stupňa „špeciálny pedagóg s prvou atestáciou“ až po vykonaní prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z.z.

Odpovedala: Eva Holíková, KŠÚ BA