4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
annab
Postup do vyššej platovej triedy učiteľka MŠ

Dobrý deň,

prosím Vás o informáciu k postupu učiteľky MŠ do vyššej plat. triedy z dôvodu ukončenia VŠ II. stupňa:

- ukončený I. stupeň VŠ na TU: Pedag.fakul: študijný odbor: Predškolská a elementárna pedagogika: študijný program: Predškolská a elemen. pedagogika dňa 02.06.2019.
- ukončený II. stupeň VŠ na TU: Pedag.fakul: študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy a študijný program: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie dňa 15.12.2021.

Učiteľka je momentálne zaradená v 6. platovej triede samostatný učiteľ materskej školy.
Prosím o informáciu, či vďaka dosiahnutému vzdelaniu má nárok na platový postup do platovej triedy 7,
keďže dosiahla vzdelanie pre primárne vzdelávanie,nie pre predprimárne vzdelávanie resp. predškolskú pedagogiku.

Ďakujem

Maria Pavlikova
Postup do vyššej platovej triedy učiteľka MŠ

Keďže Vaša zamestnankyňa ukončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, študijný program – učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v roku 2021, tak podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, I. diel, oddielu A, bod 2 písm. a), ktorý odkazuje na II. časť v I. diele, Prílohy č. 1 si Vaša zamestnankyňa musí na to, aby bola kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa absolvovať rozširujúce štúdium na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ materskej školy. Až po ukončení vyššie uvedeného rozširujúceho štúdia jej bude prináležať preradenie do 7. platovej triedy (samostatná učiteľka MŠ).

RE
Zaradenie učiteľky MŠ do tarifnej triedy

Mám ukončené tieto vzdelania:
- učiteľka v MŠ (Stredná pedagogická škola)
- učiteľ pre primárne vzdelávanie (VŠ II. stupeň)
Ak precujem v MŠ som zaradená do 6. alebo 7. platovej riedy?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ do tarifnej triedy

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Dôležité sú roky ukončenia vzdelania a tiež bakalárske vzdelanie.