2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
alina
postup do vyššieho platového stupňa

THP zamestnankyňa má k 1.1.2016 odpracovaných 15 rokov a 122 dní. Má byť zaradená do 6. alebo 7. platového stupňa? Teraz je zaradená v 6. platovom stupni a 9. triede. Ak mala nárok ma postup k 1. 9. 2015 je možné jej doplatiť spätne vzniknutý rozdiel.
Vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Postup do vyššieho platového stupňa

Pri odmeňovaní zamestnancov vo verejnej sfére postupujume podľa zákona č. 553/2003 Z. z., ale sú isté odlišnosti pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Jedna z odlišností je aj vo Vašej otázke. Pri pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch používame inú platovú tabuľku a prax na oznámení o výške a zložení funkčného úplatu uvádzame vždy k 31. 12. minulého roka (2015), a platová tarifa sa zvyšuje každororočne o 1 % alebo od 16 rokov praxe o 0,5 % a platí pre celý ďalší rok (2016), a to v súlade s § 7 ods. 9 až 12 zákona č. 553/2003 Z. z. Nepedagogický zamestnanec postupuje do vyššieho platového stupňa pri dosiahnutí konkrétnej doby praxe uvedenej v základnej tabuľke, a to podľa § 27 ods. 6 uvedeného zákona Do 7. platového stupňa mala postúpiť Vaša zamestnankyňa v tom mesiaci minulého roka, v ktorom dosiahla 15 rokov praxe. Vzniknutý rozdiel ste jej povinný doplatiť.