2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Nana21
Posúdenie kvalifikácie vychovávateľa ŠKD

Dobrý deň pani Pavlíková. Prosím Vás o posúdenie nasledovného zamestnanca - vychovávateľ ŠKD v ZŠ
Vzdelanie:
1.Stredná priemyselná škola – 2015
2. VŠ I. stupňa – Vysoká škola DTI – 2018
Študijný program: Učiteľstvo praktickej prípravy
Študijný odbor: Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Štátna skúška z predmetov: Didaktika odborného výcviku (nie predmetu)
Pedagogika pre učiteľov praktickej prípravy
Psychológia pre učiteľov praktickej prípravy
Podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. zamestnanca považujeme za nekvalifikovaného, nakoľko v Prílohe č. 3, 1.diel, Oddiel B. - VŠ I. stupňa, bod 8 je uvedený študijný odbor učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy ukončené štátnou záverečnou skúškou z didaktiky odborného predmetu (zamestnanec má štátnu skúšku z didaktiky odborného výcviku)?
Podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. mu plynie lehota , aby najneskôr do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru si doplnil kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v príslušnom druhu školy alebo školského zariadenia.
Aké vzdelanie by si uvedený zamestnanec mohol doplniť aby bol kvalifikovaný vychovávateľ?

Počas tejto doby ho zaradíme do adaptačného vzdelávania a do 5 platovej triedy.
Počas plynutia tejto doby po ukončení adaptačného vzdelávania ho zaradíme do kariérového stupňa samostatný vychovávateľ a do 6 platovej triedy. Po uplynutí tejto doby, ak si nedoplní vzdelávanie ho preradíme do 5 platovej triedy, bude nekvalifikovaný vychovávateľ a nebude sa zaraďovať do kariérových stupňov.

Maria Pavlikova
Posúdenie kvalifikácie vychovávateľa ŠKD

Ak ide o prvý pracovný pomer v školstve, zaviažete ho doplniť si kvalifikačný predpoklad v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. , a to ako uvádzate v otázke absolvovať štátnu záverečnú skúšku z didaktiky odborného predmetu, prípadne rozširujúci modul DPŠ pre vychovávateľov.