5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Tatiana Matuchová
posúdenie kvalifikačného predpokladu

Sme Stredná zdravotnícka škola
Máme zamestnanca, ktorý má druhýkrát predĺžený pracovný pomer na domu určitú (chceli by sme predĺžiť na neurčito, lebo sme spokojní s jeho prácou).
Jedná sa o pedagogického zamestnanca – učiteľa latinského jazyka (je aj farár)

Zamestnanec je Slovák, študoval v zahraničí. Presnejšie vo Vatikáne – latinčinu.
Má PhDr., PaedDr. a aj PhD. (PhD. v zahraničí)
Školy: Katolícka univerzita v Ružomberku – katolícka teológia
Lateránska univerzita v Ríme – latinčina - štátna skúška
Katolícka univerzita v Ružomberku – pedagogika,
VŠ sv. Alžbety – sociálna práca)

Z univerzity v Ríme má PhD. - neuznané - žiadal uznať - uznaná, ale nie na účel splnenia kvalifikačného predpokladu

Momentálne je zaradený v 6. platovej triede ako nekvalifikovaný.

V súčasnosti si dorába PhD. na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore katolícka teológia. V rámci tretieho stupňa má možnosť vykonať štátnu skúšku z latinského jazyka.

1. Bude to dostatočný kvalifikačný predpoklad na to aby mohol ísť do vyššej platovej triedy a aby sme ho mohli brať ako kvalifikovaného učiteľa latinského jazyka?

2. A môžem s ním predĺžiť pracovný pomer na dobu neurčitú aj kvalifikovaný bude až napríklad koncom decembra? (pracovný pomer končí 31.08.2021)

Maria Pavlikova
Posúdenie kvalifikačného predpokladu

Predpokladám, že sa Vám jedná o posúdenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie latinského jazyka. Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie cudzích jazykov sú uvedené vo vyhláške MŠVVŠ SR č. 1/2020 Z. z. , príloha č. 1, 1. diel IV. časť a 3. diel VI. časť. Po absolvovaní štátnej skúšky predložte doklad na posúdenie na ministerstvo školstva. Uzatváranie pracovného pomeru je vo Vašej kompetencii, ale netreba predbiehať udalosti.

Tatiana Matuchová
Posúdenie kvalifikačného predpokladu

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Pozrela som si 1/2020 Z. z. a ak tomu dobre rozumiem, tak v prípade ak by si spravil štátnu jazykovú skúšku na jazykovej škole tak by to malo byť v poriadku a uznané ako splnený kvalifikačný predpoklad na výučbu latinského jazyka.

Ak by zrobil skúšku v rámci PhD. tak to treba dať na posúdenie na ministerstvo školstva.

Maria Pavlikova
Posúdenie kvalifikačného predpokladu

Áno, takto to aj ja chápem. Ale keď budete mať doklad o štátnej skúške, zašlite otázku na ministerstvo školstva, pre istotu, ak by mu to uznali.

Tatiana Matuchová
Posúdenie kvalifikačného predpokladu

Ďakujem veľmi pekne :)