4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
a
posúdenie kvalifikačných požiadaviek

Vážená pani Pavlíková,

chcela by som Vás požiadať o posúdenie kvalifikačných požiadaviek u zamestnanca, ktorý má ukončené vysokoškolské v študijnom odbore: učiteľstvo pre špeciálne školy: psychopédia /pedagogika mentálne postihnutých/, ktoré predmety môže vyučovať v Praktickej škole a v Odbornom učilišti. Na vysvedčení o štátnej skúške má uvedené, že štátna skúška bola vykonaná z predmetov: psychopédia, špeciálna pedagogika, špeciálnopedagogická diagnostika a špeciálna didaktika výtvarnej výchovy. Zároveň Vás chcem požiadať o upresnenie aprobácie akú má ukončenú tento zamestnanec, vzhľadom k tomu, že je potrebné často ju uvádzať v požadovaných dokladoch.

Ďakujem za odpoveď A.

Maria Pavlikova
Posúdenie kvalifikačných požiadaviek

Váš učiteľ má vzdelanie, ktorým spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie v praktickej škole, ale problém je aké predmety môže učiť, pretože neabsolvoval žiaden aprobačný predmet. Ja Vám ho nevymyslím. Na základe vykonaných štátnych skúšok a konkrétne - didaktika výtvarnej výchovy môže učiť tento predmet. V špeciálnych školách sa nesleduje podmienka vyučovania aprobačných predmetov, ale musí mať kvalifikáciu aspoň na jeden predmet, ktorý sa u Vás vyučuje. Ako vhodné riešenie by som viela, aby absolvoval rozširujúce štúdium nejakého predmetu, ktorý sa vyučuje v praktickej škole alebo odbornom učilišti a potom Vám bude jasné akú má aprobáciu.

a
ale

Ďakujem pekne,
ale z akého predmetu má v tomto prípade si daný zamestnanec urobiť atestáciu?
A.

Maria Pavlikova
Posúdenie kvalifikačných požiadaviek

Nadviažem na svoju predchádzajúcu odpoveď, kde som uviedla, že si má urobiť aprobačný predmet a až potom robiť atestáciu. Ja svoje odpovede nemením.