1 príspevok / 0 nový
skola a.kmeta
Posúdenie kvalifikačných predpokladov

Dobrý deň p. Pavlíková,
chcem sa informovať o správnom zaradení našej p. učiteľky

P. uč. má ukončené VŠ na PF UK v študijnom odbore "učiteľstvo špeciálnych škôl : pedagogika mentálne postihnutých"
Pri prijatí do pracovného pomeru do ZŠ ako učiteľka I. stupňa bola zaradená v zmysle vtedy platne vyhl. 41/1996 Z.z. - príloha II. učitelia 1.-4. roč.ZŠ-vzdelanie uznané ako vysokoškolské bod9) študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
Moja otázka :
Spĺňa p. uč. kvalifikačný predpoklad ako uč. I. stupňa na ZŠ ??? uvedené ustanovenie je zakotvené aj v novej vyhl. č. 437/2009 Z.z., ale nie som si celkom istá či je to tak ???

Ďakujem