2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Kristina.Karafova
Posúdenie kvalifikačných predpokladov na výučbu anglického jazyka na základnej škole

Dobrý večer,
potrebovala by som radu ohľadom splnenia kvalifikačných predpokladov na výučbu anglického jazyka na základnej škole.

V roku 2022 som získala magisterský titul z učiteľstva náboženskej výchovy v študijnom odbore 38. učiteľstvo a pedagogické vedy. V roku 2019 som urobila štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka na úrovni B2 na jazykovej škole. Na vysvedčení je doslova uvedené: Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške je podľa par. 17 ods. 3 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dokladom o dosiahnutí postsekundárneho jazykového vzdelania na úrovni B2 jazykovej náročnosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Moja otázka znie podľa čoho konkrétne som kvalifikovaná na výučbu anglického jazyka na základnej škole, keďže sa v prílohe č. 16 podľa Vyhlášky 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov to neviem nájsť? Veľmi by ste mi pomohli. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Posúdenie kvalifikačných predpokladov

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľov základnej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, II. a III. časť. V prílohe č. 16 sú uvedené doklady, nie kvalifikačné predpoklady. V prílohe č. 1 Vašu kombináciu tiež nenájdete a podľa platnej vyhlášky nie ste kvalifikovaná na vyučovanie cudzieho jazyka. Pozrite bod 43 a 44 , prípadne ďalšie v IV. časti, aby ste zistili, čo si musíte doplniť.