1 príspevok / 0 nový
lubko161990
Posúdenie kvalifikovanosti a zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,

vážená p. Pavlíková, chceli by sme Vás poprosiť o posúdenie kvalifikovanosti a zaradenie do platovej triedy

Učiteľ 1

Vyučuje, hru na zobcovej flaute (22h), hru na priečnej flaute (4,5h)

Škola: Konzervatórium Košice
Rok ukončenia: 2000
Študijný odbor: Hudba 82 29 7 v hlavnom predmete Hra na lesnom rohu
Vyššie odborné vzdelanie získala podľa zákona číslo 102/1991 Zb, ktoré ju oprávňuje pôsobiť umelecky alebo vyučovať na základných umeleckých školách v odbore – Hra na lesnom rohu

Učiteľ 2

Vyučuje: hru na zobcovej flaute (10h), hru na keyboarde (10,5h), hra na klavíri (6h)

Škola: Konzervatórium Košice
Rok ukončenia: 2000
Študijný odbor: Hudba 82 29 7 v hlavnom predmete Hra na lesnom rohu
Vyššie odborné vzdelanie získala podľa zákona číslo 102/1991 Zb, ktoré ju oprávňuje pôsobiť umelecky alebo vyučovať na základných umeleckých školách v odbore – Hra na lesnom rohu

Učiteľ 3

Vyučovacia činnosť: hra na violončele (3h), hra na husliach (7,5h), hra na gitare (15h)

Škola: Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica
Rok ukončenia: 2013
Študijný odbor: 8229 7 06 hudba – hra na violončele

Učiteľ 4

Vyučovacia činnosť: hudobná náuka (9h), hra na violončele (1,5h), hra na gitare (1,5h), hra na husliach (11h)

Škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení
Rok ukončenia: 2015
Študijný odbor 2.2.3 Hudobné umenie
Študijný program Umelecká interpretácia hudobného diela

Škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici
Rok ukončenia: 2008
Študijný odbor 2.2.3 Hudobné umenie
Študijný program Hra a strunových nástrojoch – violončelo

Škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení
Rok ukončenia: 2008
Ukončila v školskom roku 2007/2008 doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na hudobnú a umeleckú pedagogiku

Škola: Konzervatórium Košice
Rok ukončenia: 2003
Študijný odbor: 8229 7 00 hudba
Zameranie študijného odboru: 8229706 hra na violončele

ďakujeme veľmi pekne s pozdravom