4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Silvia Marcinová
Posúdenie uznania osvedčenia za absolvovanie kurzu

Dobrý deň,
poprosím Vás o posúdenie, či je možnosť uznania osvedčenia za absolvovanie kurzu osobného trénera pre fitnes za účelom vyplácania príplatku za profesijný rozvoj pre pedagogického zamestnanca.
Jedná sa o učiteľku slovenského jazyka, ktorá absolvovala uvedený kurz a získala osvedčenie ako osobný tréner v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. - Zákon o športe.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Posúdenie uznania osvedčenia za absolvovanie kurzu

Dobrý deň,
v § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. ods. 1 je uvedené, že pedagogickému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný rozvoj za a) rozširujúce štúdium, b) za štátnu jazykovú skúšku, c) špecializačné vzdelávanie a d) za inovačné vzdelávanie. Vzdelávania sú presne určené a Vami uvedený kurz osobného trénera sa nepovažuje za vzdelávanie v rámci profesijného rozvoja a preto žiadny príplatok za profesijný rozvoj neprichádza do úvahy.

econia
Posúdenie uznania osvedčenia za absolvovanie kurzu

Dobrý deň,
poprosím Vás o posúdenie, či je možnosť uznania osvedčenia za absolvovanie Intenzívneho kurzu práca s terapeutickými kartami na on line školení v Inštitúte osobnostného rozvoja Piešťany pre školskú psychologičku za účelom vyplácania príplatku za profesijný rozvoj pre pedagogického zamestnanca.
Jedná sa o školskú psychologičku , ktorá absolvovala uvedený kurz.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Posúdenie uznania osvedčenia za absolvovanie kurzu

Dobrý deň,
príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. sa vypláca za vzdelávania, ktoré sú presne určené a ktoré sú charakterizované v zákone č. 138/2019 Z. z. od § 40 do § 57. Žiadne kurzy nie sú predmetom uvedených paragrafov, takže príplatok za profesijný rozvoj nepatrí. Iba pre upresnenie terminológie školská pedagogička nie je pedagogický zamestnanec, ale odborný zamestnanec.