11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Kissy
Potrebná kvalifikácia

Dobrý deň,

už dlhší čas uvažujem o tom, že by som rada učila. Chcela by som vedieť, aká je možnosť, že by sa to dalo s mojimi vyštudovanými odbormi a praxou. Mám vyštudovaný odbor knižnično-informačné štúdiá (mediamatika, FHV, ŽU). Moje magisterské štátnicové predmety boli: Mediamatika, Práca s informáciami a informačné zdroje, Tvorba pre nové médiá. Aktuálne mám pred sebou rigorózne skúšky v rovnakom odbore ale na Knižničnej a informačnej vede FIF UK , kde mám štátnice z predmetov: Filozofia, Informačný prieskum a informačné správanie, Knižnično-informačné systémy. Mám tiež 5 ročnú prax v oblasti marketingu (čo súvisí práve so štátnicou z predmetu Tvorba pre nové médiá). 1 semester som učila ako externý odborník z praxe na VŠ - práve na svojej vyštudovanej Mediamatike. Bolo to realizované na základe zmluvy o spolupráci s firmou v ktorej som pôsobila. Išlo o predmet Jazyková kultúra. Okrem toho mám lektorské oprávnenie, ktoré bolo vydané ministerstvom školstva, môžem teda realizovať vzdelávanie dospelých. V tomto smere mám za sebou viacero realizovaných prednášok v oblasti marketingu.

Chcela by som sa spýtať, aké sú možnosti ak by som chcela učiť marketing, filozofiu, prípadne informatiku na SŠ? Čo by som musela absolvovať? Stačí pedagogické minimum? Musí byť nejako špeciálne zamerané? Alebo je nutné realizovať ďalšiu VŠ? A s akým zameraním? Stačila by všeobecná pedagogika?

Čo by som musela spraviť, aby som mohla učiť informatiku na ZŠ? Prípadne prvý stupeň ZŠ alebo v MŠ?

Ďakujem za radu.

Maria Pavlikova
Potrebná kvalifikácia

Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé predmety na jednotlivých školách sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. v jednotlivých prílohách Tu si môžete nájsť, na aký predmet ste kvalifikovaná, prípadne, ktoré predmety by ste so svojim vzdelaním mohli vyučovať, prípadne, aké vzdelanie musíte ešte absolvovať.

zuzanava
matematika

Pekný večer. Chcela by som sa informovať na skúšku z didaktiky matematiky.
Na strednej škole učím od roku 1998 kedy som skončila CHTF - organickú technológiu.
V roku 2000 som ukončila DPŠ, so štátnicou z didaktiky odborných predmetov- chémie.
V roku 2005 som ukončila chemickú informatiku diplomovou prácou a štátnicou na
FCHPT, mám absolvované aj viaceré skúšky z matematiky na VŠ.
Na škole učím chémiu, informatiku a matematiku.
Mala by som záujem o doplnenie didaktiky matematiky. Mám totiž záujem
zvýšiť si odbornú znalosť z predmetu matematika, aby som ju mohla učiť na SŠ aj
tento predmet. Chcem sa opýtať či je možné doplniť si vzdelanie iba rozširujúcim
modulom na UNIBA - DPŠ zamerané na matematiku.
V prílohe Vám posielam pdf súbor o ukončení DPŠ a vykonaných skúškach z matematiky.
Mala by som záujem dorobiť didaktiku matematiky Ďakujem za skorú odpoveď a ostávam s
pozdravom.
Ing. Ing. Vážna Zuzana

Pininka
Potrebná kvalifikácia

Dobrý deň, mám ukončené vzdelanie 2 stupňa v odbore sociálna práca v roku 2006 a mám ukončené rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky a vychovavatelstvo. Momentálne pracujem ako vychovávateľ v špeciálnej škôlke pre autistov. Ak by som chcela pracovať ako učiteľ, ale vzdelanie by bolo potrebné ešte absolvovať, resp môžem s týmto odborom co mám niečo učiť. Ďakujem

Maria Pavlikova
Potrebná kvalifikácia

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie v materskej škole a v špeciálnej materskej škole sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel aj 2. druhý diel I. časť. Kombinácii vzdelaní je veľa, ale v každom prípade ako učiteľka materskej školy, musíte mať nejaké vzdelanie z odboru predškolskej výchovy alebo predprimárnej pedagogiky.

Matej Stašík
Potrebné DPŠ ?

Dobrý deň.
Ukončil som magisterské štúdium na JAMU v Brne. V bakalárskom ročníku som urobil štátnice z pedagogiky, psychológie a metodiky hlavného nástroja. Teraz učím na slovenskom konzervatóriu hlavný nástroj. Potrebujem ako pedagóg doplnkové pedagogické štúdium?

Maria Pavlikova
Potrebná DPŠ

Ak Vaše magisterské vzdelanie nie je pedagogické, doplňujúce pedagogické štúdium je nevyhnutné. V prvom rade je potrebné Vaše vzdelanie si dať nostrifikovať na MŠVVaŠ SR, stredisko na uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní.

Vierka1980
Primárne vzdelávanie

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu, vysvetlenie. Mám vyštudovanú sociálnu prácu, Dpš na UMB. Pracujem ako asistent učiteľa v ZŠ. Môžem si urobiť Primárne vzdelávanie? Chcela by som učiť v ZŠ.

A moja kolegyňa má vyštudovanú sociálnu pedagogiku a DPŠ. Môže aj ona študovať a pracovať ako učiteľka? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

polak.katalin
Kvalifikácia pre fyziku

Dobrý deň,

chcela by som poprosiť o radu: v roku 2004 som na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave ukončila špecializáciu organická chémia, aj DPŠ. Štátne skúšky mám vykonané z predmetov organická chémia, biochémia a fyzikálna chémia (v študijnom programe som absolvovala 3 semestre fyziky) . Zaujímalo by ma, či som kvalifikovaná na vyučovanie fyziky na základnej škole. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia pre fyziku

Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé predmety na druhom stupni základnej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, III. časť, na fyziku pod bodom 9 a na chémiu pod bodom 10. Podľa môjho názoru na vyučovanie fyziky nespĺňate kvalifikačný predpoklad. Doplňujúcim pedagogickým štúdiom ste získali spôsobilosť na vyučovanie ktorého predmetu ?

Jandra
platová trieda

Dobrý deň, mám pedagogické vzdelanie Bc. odbor majster odbornej výchovy a dvojročné pomaturitné vzdelanie učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Mám ukončené adaptačné vzdelanie. Do akej platovej triedy som zaradená.
Ďakujem za odpoveď.
Jana