10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
zuzulik020
Potrebné vzdelanie pre riaditeľku MS

Dobrý deň, pracujem ako učiteľka v MŠ. V septembri sa mi začína 3. rok praxe. Vyštudovala som Predškolskú a elementárnu pedagogicku (1. stupeň VŠ vzdelania) a Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ (ako 2. stupeň VŠ vzdelania). Chcem sa spýtať, či potrebujem (alebo či je odporúčané) ešte absolvovať nejaké vzdelanie alebo kurzy, ak by som sa po dosiahnutí piatoch rokov praxe chcela prihlásiť na výberové konanie na riaditeľku MŠ. Je možné s mojím dosiahnutým vzdelaním vykonávať prácu riaditeľky MŠ?

Srdečne ĎAKUJEM

ala99
riaditeľka Mš

Dobrý deň, áno, s Vaším vzdelaním sa po ukončených piatich rokoch praxe v materskej škole môžete uchádzať o miesto riaditeľky MŠ, podľa vyhlášky 437/2009 v znení vyhlášky 170/2010 spĺňate kvalifikačné predpoklady na túto funkciu. V prípade , že budete zvolená vo výberovom konaní Radou školy, potom musíte absolvovať funkčné vzdelávanie pre riaditeľov MŠ.

annag
kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie riaditeľa MŠ

Okrem toho, čo napísala ala99, bude od roku 2017 ešte potrebné mať urobenú prvú atestáciu. Samozrejme, ak sa výberové konanie bude konať pred 1.1.2017 a aj nástup do funkcie bude pred týmto termínom, atestáciu ešte nebude potrebné dokladovať. Ak by ale riaditeľ po tomto dátume nemal prvú atestáciu urobenú, bol by to dôvod na jeho odvolanie.
Preto odporúčam, zvážte aj možnosť prihlásiť sa na vykonanie atestácie (pre príslušný stupeň požadovaného vzdelania a príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca, do ktorej ste zaradená) už teraz.

zuzulik020
Srdečne ďakujem za rady. Je

Srdečne ďakujem za rady. Je však zaujímavé, že predošlá riaditeľka, ktorá mala približne 30 rokov praxe, nemala absolvované žiadne funkčné vzdelávanie, ani urobenú prvú atestáciu. Záleží to od zamestnávateľa, či to od nej vyžadoval alebo nie? Alebo od odpracovaných rokov? Žiadne ďalšie vzdelávanie ju nezaujímalo, stále sa vystatovala len s tým, že má urobený nejaký kurz informačných technológií alebo niečo podobné, no proste, že vie pracovať s počítačom. Smutné...

ala99
Funkčné

Dobrý deä, 1. atestáciu nemusela mať, ani teraz ju ešte riaditeľky Mš nemusia mať, ale funkčné vzdelávanie mala mať absolvované do troch rokov od nástupu do funkcie riaditeľky a každých 7 rokov obnovovať inovačným funkčným vzd.

Andrea Šulíková
Aktuality zdarma

Dobrý deň, chcem sa spýtať prečo nemám oprávnenie na stiahnutie AKTUALITY zdarma, chcem sa prihlásiť k odberu a vypisuje mi že nemám oprávnenie...ďakujem.

Majuš Majerčáková
Kvalifikáčné predpoklady na výkon riaditeľky mš

Dobrý večer,
mám ukončenú strednú pedagogickú školu. Pracujem ako učiteľka v MŠ. Ak by som chcela byť riaditeľkou mš potrebovala by som najmenej 5 rokov praxe, prvú atestáciu. Chcela by som sa Vás opýtať, či potrebujem aj vysokoškolské vzdelanie na vykonávanie práce riaditeľky. Ďakujem Vám za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady na výkon riaditeľky mš

Podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľku materskej školy je najmenej úplné stredné vzdelanie - samozrejme učiteľstvo pre materské školy. To platí aj pre riaditeľku materskej školy. Podľa § 39 ods. 3 uvedeného zákona, musí kandidát na funkciu riaditeľky materskej školy mať viac ako päť rokov pedagogickej praxe a vykonanú prvú atestáciu.

Mgr. Jana Petrášová
kvalifikačné predpoklady

Dobrý večer, mám vyštudované učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, 1. atestáciu i špeciálnu pedagogiku. Môžem sa s takýmto vzdelaním prihlásiť do výberového konania na miesto riaditeľky MŠ? Tiež sa chcem opýtať, kto mi má vyplatiť odmenu 500 eur, keď som počas roka pracovala v školstve u dvoch zamestnávateľov? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
kvalifikačné predpoklady

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ nie je plnením kvalifikačného predpokladu pre učiteľku materskej školy a teda ani pre činnosť riaditeľky materskej školy.