2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Jana Kamenská
Potrebné vzdelanie pre vykonávanie poradenstva

Uchádzačka o zamestnanie predložila úradu práce podnikateľský zámer, v rámci ktorého plánuje vykonávať nasledovné aktivity:

- individuálne kurzy doučovania čítania a písania pre deti, mládež a dospelých s cieľom samostatne a úspešne zvládnuť štúdium na všetkých stupňoch vzdelania
 

- individuálne kurzy čítania s cieľom porozumieť textu a získať schopnosť študované veci použiť v praxi
 

- poradenstvo pre rodičov ako sa učiť s deťmi a podporiť vyučovací proces v škole
 

- poradenstvo pre učiteľov a pedagógov ako pracovať so študentmi s poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia)
 

Uchádzačka má vyskoškolské vzdelanie (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU) a absolvovala doplňujúce pedagogické štúdium na STU.
 

Môže na základe tohoto vzdelania poskytovať takéti služby v rámci podnikania? Alebo potrebuje na to iné vzdelanie?
 

Ďakujem za pomoc a podnetné odpovede.
 

Iveta Pavlovská
podnikanie

Na takúto činnosť, by mala mať vyštudovanú špeciálnu pedagogiku, prípadne primárnu pedagogiku, alebo obe a nie DPŠ na technickej univerzite. Myslím si, že to nie je dostatočné vzdelanie na tak náročnú vzdelávaciu činnosť.