3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
zstvrch
Poverenie zástupca riaditeľa pre MŠ

Dobrý deň, chcem sa opýtať či riaditeľ postupoval správne. Sme ZŠsMŠ s právnou subjektivitou. Zástupcu riaditeľa pre MŠ odvolal z funkcie k 31.12.2016, nakoľko nemá 1. atestáciu. No od 1.1.2017 poveril tohto zamestnanca v zmysle § 5, ods. 9 zákona č. 552/2003 Z.z. vykonávať zástupcu ZŠ s MŠ pre MŠ do vymenovania zástupcu riaditeľa na základe výberového konania, alebo pracovného pohovoru. Funkciou ho poveril najdlhšie na dobu 6 mesiacov. Ďakujem.

317_2009
#odpoved

Dobrý deň,
ano, na zaklade Vami poskyt. sa javi postup spravny. Najdlhsie vsak na dobu 6 mesiacov (od 1.1.2017 max. do 30.6.2017). Dovod odvolania: závažné porušenie všeobecne - záväzných predpisov: nesplnenie povinnosti absolvovať 1. atestáciu zákonom stanovenej dobe.
Zároveň však dňa 1.1.2017 malo byť vypísané aj výberové konanie v zmysle § 5 ods. 3 a § 6 zákona č. 552/2003 Z.z.

Maria Pavlikova
Poverenie zástupca riaditeľa pre MŠ

V prvom rade sa chcem spýtať, či zástupca riaditeľa školy pre materskú školu bol menovaný a na základe akého predpisu. Jedine ak bol menovaný je možné ho odvolať. Ak má na túto činnosť pracovnú zmluvu alebo dohodu o zmene pracovnej zmluvy, tak musí byť vypracovaná a samozrejme aj obojstranne podpísaná dohoda o zmene pracovnej zmluvy. Ak máte vo vnútornom predpise uvedené, že zástupca sa vymenúva, možno ho odvolať a rovnako možno po jeho odvolaní menovať iného zamestnanca. "Počula som", že odvolaného vedúceho zamestnanca, ktorý nemá prvú atestáciu možno po odvolaní opäť vymenovať na to isté miesto. Načo ho teda odvolávať ? Výberové konanie musí byť vyhlásené len v prípade, že to máte uvedené vo vnútornom predpise, pretože v zákone to nie je uvedené. Výberovým konaním podľa platných predpisov povinne musia prejsť iba riaditelia škôl - § 3 zákona 596/2003 Z. z., ostatní vedúci môžu byť vymenovaní na základe výberového konania, ak je to upravené vo vnútornom predpise - § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. Doba vymenovania bez výberového konania najdlhšie na šesť mesiacov podľa § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. musí byť dodržaná.