1 príspevok / 0 nový
Janicka M.
povinné očkovanie materská škola

Dobrý deň, prosím o informáciu:
K žiadosti o prijatie do materskej školy musí rodič priložiť potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom
očkovaní. Je toto očkovanie povinné (ak má potvrdenie obsahovať len údaj, či bolo dieťa zaočkované)? Môže byť nezaočkovanie dieťaťa dôvod na neprijatie do materskej školy? Ďakujem za odpoveď.