1 príspevok / 0 nový
Alžbeta Klimentová
Povolenie na vyšší počet žiakov v triede

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať ako je to s povolením vyššieho počtu žiakov v triede pri určitom predmete. Či je potrebné, aby zriaďovateľ odporučil Rade školy na schválenie povolenie vyššieho počtu žiakov, alebo o tom rozhodne riaditeľ školy, podľa toho či má vytvorené podmienky na vyšší počet žiakov.
ďakujem.