1 príspevok / 0 nový
adus
pozastavenie a doplnenie člena Rady školy

Dobrý deň,

neviem ako postupovať v prípade ak členovi RŠ bolo pozastavené členstvo na základe písomného oznámenia o prihlásení do výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Doplniť nového člena RŠ kooptáciou, či nedopĺňať nového člena? Jedná sa o doplnenie bodu v štatúte RŠ.

Ďakujem.