2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
AndreaP
pozastavenie kreditového príplatku

Potrebujem poradiť s nasledujúcou situáciou – zamestnanec má zmluvu na dobu neurčitú na pracovné miesto pedagogický asistent. Podpísal zmenu dojednaných pracovných podmienok a zastupuje kolegyňu-učiteľku, ktorá je na materskej, resp. rodičovskej dovolenky (ako učiteľ je kvalifikovaný). Počas trvania tohto zástupu získal v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania kredity (určené pre kategóriu učiteľ) a začal sa mu vyplácať kreditový príplatok. Ako sa však má postupovať pri návrate na jeho pôvodné zaradenie? Môže mu byť pozastavené vyplácanie kreditového príplatku?

Maria Pavlikova
Pozastavenie kreditového príplatku

Riaditeľ školy podľa § 47 ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. z. uzná pedagogickému zamestnancovi kredity získané za vzdelanie určené pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu. Ak získal kredity v kategórii učiteľ, v zaradení pedagogický asistent sa mu nebude kreditový príplatok vyplácať.