2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
riaditel13
Prac. zmluva u pedagogického asistenta

Dobry deň prajem,
chcem sa Vás opýtať, či je možné u pedagogického asistenta uzavrieť prac. zmluvu na dobu neurčitú. U nás bola pedag. asistentovi uzatvorená prac. zmluva v sept. 2018 na dobu určitú a v auguste 2019 mu bola dodatkom predĺžená zmluva do konca júna 2020.
Je možné takémuto pedagogickému asistentovi ďalej predĺžiť zmluvu? Ak áno, jedná sa o prac. zmluvu na dobu neurčitú? Je uzavretie prac. zmluvy na dobu neurčitú štandardným postupom, alebo sa jedná o výnimočný krok?
Ďakujem za Vašu odpoveď. prajem pekný deň

Maria Pavlikova
Prac. zmluva u pedagogického asistenta

Uzatvoriť pracovnú zmluvu na neurčitý čas je úplne štandardný postup. Zákonník práce umožňuje uzatvoriť pracovný pomer v súlade s § 48 aj na určitú dobu, a to podľa § 48 ods. 2 najviac na dva roky. Možno uzatvoriť pracovný pomer aj opakovane aj nad roky podľa § 48 ods. 4, ZP, a to z presne z určených dôvodov. V školstve platí okrem toho § 82 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z., v ktorom je uvedené, že pracovný pomer možno uzatvoriť najkratšie na jeden školský rok. Ak bola Vášmu asistentovi uzatvorená pracovná zmluva v septembri 2018, mohla byť uzatvorená najkratšie do 31. 8. 2019 alebo 31. 8. 2020, nie do konca júna. Zákonník práce umožňuje v § 48 ods. 4 písm. d) ďalšie predĺženie pracovnej zmluvy nad dva roky z dôvodu vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve. Vzhľadom na charakter otázky nepredpokladám, že ste to mali upravené v podnikovej kolektívnej zmluve. Ak nie, tak ďalšie predlžovanie nad dva roky nie je v súlade so Zákonníkom práce.