1 príspevok / 0 nový
patrik
Práca na dohodu

Dobrý deň. Pracujem ako učiteľka ZŠ a "vypomáham" na vedľajšej strednej škole vyučovaním môjho aprobačného predmetu 4 hodiny týždenne. S uvedenou strednou školou mám uzavretú Dohodu o pracovnej činnosti na dobu od 1.9. 2018 - 30. 6. 2019, v ktorej mám uvedenú aj hodinovú mzdu (xx,xx €) za každú fyzicky odučenú hodinu. Za týchto podmienok mi bola mzda aj vyplácaná. Od 1.1. 2019 sa plošne zvyšovali platy pedagogických zamestnancov o 10 %. Na moje veľké počudovanie mne túto hodinovú mzdu vôbec nezvýšili, ale zostala rovnaká. Postupovala škola správne? Nemám nárok na zákonom stanovené zvyšovanie platov od 1. 1. 2019, keď pracujem na dohodu? Ďakujem za odpoveď.