2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Blizmanová
Práca nadčas

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môže vedenie školy rozlišovať suplované hodiny ako odborne suplované a neodborne suplované? Neodborne suplované hodiny nemáme platené (je to že vraj podľa zákonníka práce, že aj tak musíme byť v škole) a za 1 hodinu odborného suplovania máme 1 hodinu náhradného voľna.
Ak je toto v rozpore s právnymi predpismi, kde sa môžem obrátiť so sťažnosťou?

Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Práca nadčas

Práca nadčas je definovaná v § 97 Zákonníka práce ako práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas. V školách je hodinou práce nadčas každá hodina odučená nad základný úväzok (22 alebo 23 hodín pri učiteľovi, v iných kategóriách nad ich úväzok). Pri nariaďovaní práce nadčas by sa mal zamestnávateľ dohodnúť so zamestnancom na jeho preplatení alebo čerpaní náhradného voľna. V § 19 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. sa uvádza - ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí mu za každú hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna. Uvedený zákon ani žiadny iný predpis nerozlišuje ako je hodina práce nadčas odpracovaná - odborne, neodborne, ale musí byť preukazateľne odpracovaná. Rovnako sa nerozlišujú nadčasové hodiny určené rozvrhom a nadčasové hodiny suplované. Postup Vášho zamestnávateľa je v rozpore s platnými právnymi predpismi. V prvom rade sa obráťte na riaditeľa, prípadne kontrolóra obce (mesta). Ak sa situácia nevyrieši, obráťte sa na príslušný inšpektorát práce a v konečnom dôsledku ako pracovno-právny spor môže riešiť súd.