1 príspevok / 0 nový
Zdenka Klusková
Práca nadčas

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu. Vďaka rozhodnutiu vlády mala škola možnosť zúčastniť sa výchovno-výcvikového lyžiarskeho výcviku. Problém nastal pri posúdení práce nadčas učiteľom, ktorí na VVLV robili inštruktorov lyžovania. Mali teda so žiakmi priamu vyučovaciu povinnosť. VVLV podľa školského vzdelávacieho programu je v rozsahu 30 hodín (vrátane cesty a prestávky na obed). Otázka znie: Vznikne učiteľovi nárok na prácu nadčas nad určený denný základný úväzok stanovený rozvrhom alebo denným rozsahom priamej vyučovacej povinnosti?
Ďakujem.

Z. Klusková