7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
ZSsMS
Práca nadčas pri skrátenom úväzku učiteľa

Dobrý deň, mám otázku k práci nadčas u učiteľa, ktorý má skrátený úväzok.
Podľa zákonníka práce nemôžno nariadiť prácu nadčas zamestnancovi §97 ods.2.
Učiteľ učí napr. 20 hodín týždenne, teda nemá plný úväzok a má kratší pracovný čas. Ak by išiel suplovať v rámci svojej voľnej hodiny, ako sa to berie - ako nariadená práca nadčas?
Čo v prípade, že ten zamestnanec chce nad rámec svojho úväzku pracovať nadčas? Veď dostane za to náhradné voľno, alebo zaplatené (záleží na to ako sa dohodne s riaditeľom). Mohlo by to byť v takom prípade, so súhlasom zamestnanca?
To isté máme pri upratovačke, ktorá má 80% úväzok, zamestnávateľ potrebuje prechodne zabezpečiť aby ostávala dlhšie 1,5 hodiny denne, za ktoré si bude čerpať náhradné voľne. Je to možné ? ďakujem za vysvetlenie

Maria Pavlikova
Práca nadčas pri skrátenom úväzku

Aj zamestnanec, ktorý pracuje na skrátený pracovný čas, môže vykonávať prácu nadčas. Rozdiel je v tom, že zamestnávateľ mu prácu nadčas nemôže nariadiť, môže sa s ním dohodnúť. Podľa môjho názoru situácie, ktoré uvádzate vo svojej otázke sú celkom bežné a realizovateľné.

Renata9
Skrátený pracovný úväzok a náhrady za suplované hodiny

Dobrý deň, učiteľ pracuje na skrátený pracovný úväzok, pracovný čas ma podľa dohody rozvrhnutý na tri dni - streda, štvrtok, piatok- v tieto dni učí podľa rozvrhu nasledovne - 4, 5, 5 hodín. Bez akejkoľvek dohody s ním mu zamestnávateľ nariaďuje suplovanie, ktoré je možné vybrať si iba v podobe náhradného voľna. 1.Môže takto zamestnávateľ postupovať?
2.V prípadoch, keď z nasledujúcich dôvodov učiteľ neodučí hodinu (nie z jeho viny), je dokonca povinný formou suplovania si hodiny bez akéhokoľvek nároku na náhradné voľno, či financie odrobiť. Jedná sa o situácie, keď napríklad trieda išla na exkurziu, či sa zúčastnila školskej akcie konanej v škole, triede z technických príčin ( nefunkčný internet v škole) odpadne hodina dištančného vyučovania alebo keď po maturite odídu maturanti - učiteľ si musí nahradiť suplovaním presne toľko hodín, koľko mu práve odpadlo odchodom maturantov. V prípade, keď mu po odpočítaní takto nahradených hodín suplovaním nejaké ešte ostanú, má právo si ich vybrať formou náhradného voľna. Pokiaľ chce voľno jeden celý deň, môže ho však dostať iba v prípade, že použije zo svojich suplovaných 6 hodín, bez ohľadu na to, že v ten deň má v rozvrhu iba 4, či 5 riadnych hodín. Pracovný čas podľa pracovného poriadku v škole je rozdelený tak, že čas určený na prácu v škole zodpovedá práve 6-tim vyučovacím hodinám, definovaný je však presnou hodinou a minútou nástupu na pracovisko a odchodu z neho, zvyšok pracovného času je možné vykonávať prácu mimo pracoviska. Postupuje vo vyššie uvedených situáciách zamestnávateľ správne ? Ďakujem za odpoveď.

Renata9
Skrátený pracovný úväzok a náhrady za suplované hodiny

Dobrý deň , pred časom som dala komentár na vyššie uvedenú tému, mohla by som poprosiť o odpoveď? Uvedomujem si, že moja otázka sa čiastočne kryje s otázkami položenými skôr v tejto oblasti, avšak prešlo od posledného komentáru už 3 roky a rada by som vedieť, či sa niečo nezmenilo v legislatíve, keď sa u nás na škole postupuje podľa mnou popísaného.

Maria Pavlikova
Skrátený pracovný úväzok a náhrady za suplované hodiny

Ospravedlňujem sa, ale Váš problém sa netýka nadčasových hodín, ale prístup riaditeľa. Oblasť nadčasom a poskytovania náhradného voľna má byť podrobne rozpracovaná v pracovnom poriadku a potom nevzniknú takéto situácie. Zamestnancovi, ktorý pracuje na skrátený úväzok, prácu nadčas nemožno nariadiť.

Zusfs
Ako počítať nadčasy pri skrátenom úväzku učiteľa v ZUŠ

Dobrý deň, moja otázka: Ako počítať nadčasy pri učiteľovi ktorý robí týždenne 32,5 h ( z toho 20h ako priama výchovná činnosť a 12,5 ako domáca príprava). Pracuje v pondelok, utorok a štvrtok.
ak pracuje v napr. na koncerte v stredu 8 hodín t.j. keď by nemal robiť v tento deň (streda). Je správne počítať to takto:
Ak pracuje 32,5h týždenne tak to vychádza na každý deň je to 6,5h ( stanovený denný čas pri zníženom úväzku ) a nie 7,5h ako ostatným čo sú na 100% úväzku, takže ak robila 8 hod. v tú stredu tak mi vychádza 1,5 hod. nadčasu ( 8hod mínus 6,5hod ).
Je to správny postup?

Maria Pavlikova
Ako počítať nadčasy pri skrátenom úväzku učiteľa v ZUŠ

Dobrý deň,
ak má Váš učiteľ skrátený úväzok na 20 hodín týždenne, nadčas vzniká pri odpracovaní, t. j. odučení - každej hodiny nad 20 hodín. Čas na ostatné činnosti sa pri tom žiadnym spôsobom neprepočítava.