Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Ivanská cesta 21, 82104 Bratislava-Ružinov
Termín nástupu: 10/04/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie, Kalinčiakova 12, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Termín nástupu: 10/01/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná materská škola BESST, Limbová 3, 91702 Trnava
Termín nástupu: 10/01/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Ivanská cesta 21, 82104 Bratislava-Ružinov
Termín nástupu: 10/04/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Stredná odborná škola, Športová 675, 91601 Stará Turá
Termín nástupu: 11/01/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Mládežnícka 1343, 02302 Krásno nad Kysucou
Termín nástupu: 01/10/2022
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná školská jedáleň, Česká 10, 83103 Bratislava-Nové Mesto
Termín nástupu: 10/01/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Kalinkovo 194, 90043 Kalinkovo
Termín nástupu: 10/01/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Kalinkovo 194, 90043 Kalinkovo
Termín nástupu: 11/01/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Ivanská cesta 21, 82104 Bratislava-Ružinov
Termín nástupu: 10/04/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Janka Kráľa 1, 01851 Nová Dubnica
Termín nástupu: 10/01/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola a GYMNÁZIUM s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Dunajská 13, 81484 Bratislava-Staré Mesto
Termín nástupu: 09/27/2021

Stránky