Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s materskou školou, Bolešov 276, 01853 Bolešov
Termín nástupu: 02/01/2022
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná základná škola FELIX, Nábrežie K. Petroviča 1571, 03101 Liptovský Mikuláš
Termín nástupu: 08/29/2022
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s materskou školou, Školská 4, 90025 Chorvátsky Grob
Termín nástupu: 12/01/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Református Alapiskola ako organizačná zložka Spojenej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi, Daxnerova 10/42, 97901 Rimavská Sobota
Termín nástupu: 01/10/2022
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377, 91305 Melčice-Lieskové
Termín nástupu: 02/01/2022
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s materskou školou, Školská 4, 90025 Chorvátsky Grob
Termín nástupu: 12/01/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s materskou školou, Školská 4, 90025 Chorvátsky Grob
Termín nástupu: 12/01/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Topoľová 8, 94901 Nitra
Termín nástupu: 01/10/2022
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie, Grösslingová 48, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Termín nástupu: 12/01/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Stredná odborná škola, Lipová 8, 97251 Handlová
Termín nástupu: 01/17/2022
Adresa školy alebo zariadenia: Materská škola, Forbasy 16, 06501 Forbasy
Termín nástupu: 01/10/2022
Adresa školy alebo zariadenia: Školský klub detí ako súčasť Základnej školy s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, 92701 Šaľa
Termín nástupu: 12/01/2021

Stránky