Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej materskej školy Kids Paradise
Termín nástupu: 
streda, Máj 15, 2024
Miesto výkonu práce: 
Vyšehradská 18
Mesto: 
Vyšehradská 18, Bratislava-Petržalka
Rozsah úväzku: 
100%
Adresa školy alebo zariadenia: 
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej materskej školy Kids Paradise, Vyšehradská 18, 85106 Bratislava-Petržalka
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
základné
Ďalšie požiadavky: 
Výdaj stravy (nie varenie) pre deti dovezenej z externej vývarovne - servírovanie desiaty, obeda a olovrantu pre deti predškolského veku. Udržovanie čistoty a hygienických podmienok na pracovisku v novootvorených priestoroch (v kuchyni a jedálni). Administratívne práce spojené s odberom vzoriek.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mária Fabianová
Telefónne číslo: 
0903142080
E-mailová adresa: