Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola s MŠ
Termín nástupu: 
streda, Apríl 7, 2021
Miesto výkonu práce: 
Suchá nad Parnou 55
Mesto: 
Suchá nad Parnou 55, Suchá nad Parnou
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
263
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola s MŠ, Suchá nad Parnou 55, 91901 Suchá nad Parnou
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky: 
Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2022 V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe Iné požiadavky:  ovládanie štátneho jazyka  práca s PC  spoľahlivosť  komunikatívnosť
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr. Marián Mihok
Telefónne číslo: 
0903 580 155
E-mailová adresa: