Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
utorok, Október 1, 2019
Miesto výkonu práce: 
Školská 1
Mesto: 
Školská 1, Ľubica
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
462
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, Školská 1, 05971 Ľubica
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa • v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika, • v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, • v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika, • v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer, • v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo, • v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti. Úplné stredné odborné vzdelanie • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo, • úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, • úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016
Ďalšie požiadavky: 
Pracovný pomer na dobu určitú.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Anna Fedorová
Telefónne číslo: 
0524566102
E-mailová adresa: