Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
nedeľa, september 1, 2019
Miesto výkonu práce: 
Mierová 67
Mesto: 
Mierová 67, Želiezovce
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
481
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, Mierová 67, 93701 Želiezovce
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ďalšie požiadavky: 
Žiadosti o prijatie do zamestnania zasielať emailom na adresu: riaditel@zszeliezovce.edu.sk najneskôr do 20.8.2019. Na pracovný pohovor budú pozvaní tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné predpoklady.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr. Petra Tomasovicová
Telefónne číslo: 
0904047164
E-mailová adresa: