Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby
Termín nástupu: 
pondelok, Január 9, 2023
Miesto výkonu práce: 
Vlastenecké námestie 1
Mesto: 
Vlastenecké námestie 1, Bratislava-Petržalka
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
325
Adresa školy alebo zariadenia: 
Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, 85101 Bratislava-Petržalka
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom odbore podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky: 
Prax v odbore psychológia vítaná. Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr. Viera Zavarčíková
Telefónne číslo: 
+421 2 62411668
E-mailová adresa: