Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Stredná priemyselná škola informačných technológií
Termín nástupu: 
nedeľa, Október 1, 2023
Miesto výkonu práce: 
Nábrežná 1325
Mesto: 
Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
Rozsah úväzku: 
100%
Adresa školy alebo zariadenia: 
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, 02401 Kysucké Nové Mesto
Požiadavky na uchádzača
Ďalšie požiadavky: 
Pracovná pozícia v rámci projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3". Informácie o výberovom konaní: - požadované doklady: 1. Písomná žiadosť 2. Profesijný štrukturovaný životopis vo formáte EUROPASS 3. Kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 4. Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. 5. Čestné prehlásenie o bezúhonnosti 6. Čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti Lehota na podanie žiadosti: Žiadosť spolu s prílohami môže uchádzač zasielať na e-mail školy - skola@spsknm.sk do 24.9.2023.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Elena Hillová
Telefónne číslo: 
+421414207440
E-mailová adresa: