Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola s materskou školou
Termín nástupu: 
utorok, Marec 1, 2022
Miesto výkonu práce: 
Vlčkovce 1
Mesto: 
Vlčkovce 1, Vlčkovce
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
50
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola s materskou školou, Vlčkovce 1, 91923 Vlčkovce
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky: 
Práca cez projekt MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II, zmluva do 31.08.2023.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr. Viera Kráľovičová
Telefónne číslo: 
0911864104