Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola s materskou školou
Termín nástupu: 
streda, september 1, 2021
Miesto výkonu práce: 
Lomnička 29
Mesto: 
Lomnička 29, Lomnička
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
511
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola s materskou školou, Lomnička 29, 06503 Lomnička
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
- požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, študijný odbor špeciálna pedagogika
Ďalšie požiadavky: 
Pracovná pozícia v projekte POP II Požadované doklady: - žiadosť o prijatie do zamestnania - profesijný životopis - súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov - kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr. Renáta Kollárová
Telefónne číslo: 
0524391424
E-mailová adresa: