Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Stredná priemyselná škola technická
Termín nástupu: 
streda, september 1, 2021
Miesto výkonu práce: 
Hviezdoslavova 6
Mesto: 
Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
462
Adresa školy alebo zariadenia: 
Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 05201 Spišská Nová Ves
Požiadavky na uchádzača
Odborné zameranie: 
Anglický jazyk
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z a podľa vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky: 
Výhodou sú ďalšie aprobačné predmety. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné posielať poštou, e-mailom alebo osobne na adresu školy najneskôr do 16.5.2021. Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a odborné požiadavky. Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 01.09.2021 do 31.08.2022. Požadované doklady: - žiadosť o prijatie do zamestnania - profesijný životopis - kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní - súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č.138/2019 Z.z.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr. Monika Hodnická
Telefónne číslo: 
053 4466249
E-mailová adresa: