Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Gymnázium
Termín nástupu: 
piatok, august 23, 2019
Miesto výkonu práce: 
Golianova 68
Mesto: 
Golianova 68, Nitra
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
707
Adresa školy alebo zariadenia: 
Gymnázium, Golianova 68, 94901 Nitra
Požiadavky na uchádzača
Odborné zameranie: 
Matematika
Vzdelanie: 
Aprobácia : Matematika + iný predmet, Fyzika vítaná. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky: 
Platové zaradenie a plat : v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Výška funkčného platu bude stanovená v závislosti od dosiahnutého vzdelania a počtu rokov započítane praxe, minimálne vo výške 759,00 €. Od uchádzačov požadujeme nasledovné doklady : - žiadosť o zamestnanie, - profesijný životopis, - doklady o vzdelaní, - súhlas so spracovaním osobných údajov.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
RNDr. Zuzana Hurtová
Telefónne číslo: 
037/6409612,14
E-mailová adresa: