Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Stredná odborná škola strojnícka
Termín nástupu: 
nedeľa, september 1, 2024
Miesto výkonu práce: 
Športovcov 341/2
Mesto: 
Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
570
Adresa školy alebo zariadenia: 
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 01749 Považská Bystrica
Požiadavky na uchádzača
Odborné zameranie: 
Matematika
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky: 
- zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti - bezúhonnosť - ovládanie štátneho jazyka Zamestnanecké benefity - osobné ohodnotenie - príspevok zamestnávateľa do DDS – III. pilier - polročné a koncoročné odmeny - podpora profesijného rozvoja - 45 dní dovolenky
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Ing. Monika Miškechová
Telefónne číslo: 
+421424326404