Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Súkromná základná škola
Termín nástupu: 
pondelok, august 19, 2024
Miesto výkonu práce: 
Východná 11441/18B
Mesto: 
Východná 11441/18B, Martin
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
178
Adresa školy alebo zariadenia: 
Súkromná základná škola, Východná 11441/18B, 03601 Martin
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky: 
Do nášho kolektívu hľadáme kvalifikovaného pedagóga pre primárne vzdelávanie, ktorý má moderný prístup k vzdelávaniu, je flexibilný v rámci využívania rôznych metód a foriem počas vyučovania a je otvorený novým výzvam. Preferujeme * metódy aktívneho učenia - záujem o uplatňovanie inovačných trendov (samostatnosť podporujúce učenie, konštruktivizmus, bádateľstvo) vo vyučovaní a v práci s deťmi * Comenia Script výhodou * citlivý prístup k rôzne nadaným deťom * komunikatívnosť, sociálne zručnosti * samostatnosť, spoľahlivosť a kreativita * pozitívny prístup, chuť učiť a schopnosť motivovať * morálna bezúhonnosť * zdravotná spôsobilosť Benefity * priateľská atmosféra v pedagogickom kolektíve * teambuildingy * priestor pre profesionálny rozvoj * školský notebook a prístup na internet * kopírovanie a laminovanie priamo v škole * koncoročné odmeny Zoznam požadovaných dokladov * žiadosť o prijatie do zamestnania; * písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Renáta Špiriaková
Telefónne číslo: 
0907 10 10 23
E-mailová adresa: