Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského
Termín nástupu: 
štvrtok, august 22, 2024
Miesto výkonu práce: 
Hubeného 25
Mesto: 
Hubeného 25, Bratislava-Rača
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
850
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, 83153 Bratislava-Rača
Požiadavky na uchádzača
Odborné zameranie: 
Anglický jazyk
Ďalšie požiadavky: 
Čo ponúkame záujemcovi o pracovnú pozíciu? * využívanie metodiky Vysoko efektívne vyučovanie – integrované tematické vyučovanie podľa Susan Kovalikovej * možnosť osobnostného rastu v rámci vnútroškolského vzdelávania, pravidelné Kluby moderného učiteľa, kvalitné uvádzanie začínajúcich pedagogických zamestnancov, možnosť zvyšovania kvalifikácie po ukončení adaptačného vzdelávania,...; * mladý kolektív; * škola je zapojená do viacerých zaujímavých projektov; * viac na webovom sídle školy: www.zskomenskehoba.edupage.org Osobnostné predpoklady: - trpezlivosť - vnútorná stabilita - spoľahlivosť - pamäť - sebaovládanie - ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť) - sebaistota - pozornosť - praktické myslenie - precíznosť (presnosť) - komunikatívnosť - iniciatívnosť
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Tatiana Kizivatová
Telefónne číslo: 
+421 917 337 103
E-mailová adresa: