Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola s MŠ
Termín nástupu: 
nedeľa, september 1, 2019
Miesto výkonu práce: 
Vývojová 228
Mesto: 
Vývojová 228, Bratislava-Rusovce
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
250
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola s MŠ, Vývojová 228, 85110 Bratislava-Rusovce
Požiadavky na uchádzača
Odborné zameranie: 
Anglický jazyk
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky: 
Odmeňovanie v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z., Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Mzda od 759,00 €/brutto platová tarifa. Zamestnanci s praxou podľa počtu odpracovaných rokov a získaných atestácií a kreditov.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr. Lenka Krišpinská, Jarmila Ďurďovičová
Telefónne číslo: 
02/62859124, 0911229127
E-mailová adresa: