Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
nedeľa, september 1, 2019
Miesto výkonu práce: 
Kysak 210
Mesto: 
Kysak 210, Kysak
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
191
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, Kysak 210, 04481 Kysak
Požiadavky na uchádzača
Odborné zameranie: 
Matematika
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. - učiteľ/ľka pre nižšie stredné vzdelávanie – / II. stupeň ZŠ / vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - aprobačný predmet - Matematika
Ďalšie požiadavky: 
Požadované doklady: 1. Žiadosť 2. Profesijný životopis 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov 4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní - ovládanie štátneho jazyka v písomnej aj verbálnej forme Ponúkaný plat: podľa platných mzdových tabuliek MŠ SR Požadované doklady posielajte do 17.05. 2019 na emailovú adresu zskysak@centrum.sk alebo na uvedenú adresu: ZŠ , Kysak 210, 044 81 Kysak. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr.Ondrej Krišanda
Telefónne číslo: 
+421917299139
E-mailová adresa: