Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
streda, september 22, 2021
Miesto výkonu práce: 
Nábrežná 845/17
Mesto: 
Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
573
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, Nábrežná 845/17, 02401 Kysucké Nové Mesto
Požiadavky na uchádzača
Odborné zameranie: 
Slovenský jazyk a literatúra
Ďalšie požiadavky: 
Jedná sa o zástup počas dlhodobej PN. Žiadame zaslať: 1. žiadosť o prijatie do zamestnania 2. profesijný životopis 3. doklady o ukončenom vzdelaní 4. súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy – www.zsnabreznaknm.sk) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Ing. Gabriela Biela
Telefónne číslo: 
0414212331
E-mailová adresa: