Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná umelecká škola Antona Cígera
Termín nástupu: 
nedeľa, september 1, 2024
Miesto výkonu práce: 
Hviezdoslavova 12
Mesto: 
Hviezdoslavova 12, Kežmarok
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
545
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, 06001 Kežmarok
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR č.173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky: 
Špecializácia: učiteľ/ka literárno-dramatického odboru Úväzok: možnosť čiastočného úväzku Požadované doklady: žiadosť životopis fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní čestné vyhlásenie o bezúhonnosti písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Žiadosť môžete zaslať tiež emailom: skola@zuscigera.sk
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Ján Levocký
Telefónne číslo: 
0524523023
E-mailová adresa: