Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Stredná priemyselná škola strojnícka
Termín nástupu: 
streda, september 1, 2021
Miesto výkonu práce: 
Duklianska 1
Mesto: 
Duklianska 1, Prešov
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
415
Adresa školy alebo zariadenia: 
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 08004 Prešov
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
stredné vzdelanie
Ďalšie požiadavky: 
- manuálne zručnosti, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, - výhodou je doklad o absolvovaní odbornej spôsobilosti kuriča v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, - výhodou je doklad o absolvovaní odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21 v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov Uchádzač o zamestnanie doloží: 1. žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým kontaktom, 2. profesijný životopis, 3. doklady o vzdelaní, príp. praxi, 4. potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatého uchádzača, 5. súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť osobne, poštou alebo emailom na adresu školy najneskôr do 14.06.2021. O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom. Riaditeľka školy si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Slavomíra Jurašeková
Telefónne číslo: 
+421517712196
E-mailová adresa: