Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
Termín nástupu: 
pondelok, august 16, 2021
Miesto výkonu práce: 
Kuzmányho 6
Mesto: 
Kuzmányho 6, Košice-Staré Mesto
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
141
Adresa školy alebo zariadenia: 
GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 04174 Košice-Staré Mesto
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Uchádzačov prosíme o zasielanie požadovaných dokumentov: •žiadosť o prijatie do zamestnania•profesijný životopis •motivačný list•súhlas so spracovaní osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov •fotokópia dokladov o vzdelaní a zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania • aktuálny výpis z registra trestov /nie starší ako tri mesiace. Iné požiadavky: •ovládanie štátneho jazyka •znalosť maďarského jazyka je vítaná (nie je podmienkou) • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť) • bezúhonnosť, • zdravotná spôsobilosť, • ochota pracovať, • schopnosť pracovať v kolektíve, • flexibilita, • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť. • spoľahlivosť • asertivita a komunikatívnosť
Ďalšie požiadavky: 
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - 686,50€/mesiac. . Nerovnomerný pracovný čas 40,00 hod. týždenne s obedňajšou prestávkou.Doručenie písomností do 16.06.2021.mailom na adresu: somsakova@maraigimi.sk alebo poštou na adresu školy.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Šomšáková Valéria
Telefónne číslo: 
+421948625737
E-mailová adresa: